دانستنی ها

چرا هیچ جسمی نمیتواند به سرعت نور برسد؟

نوشته شده توسط علی پژوهی

در مطالب پیشین درباره ی راه های سفر به آینده و گذشته صحبت کردیم همچنین میدانیم که هیچ جسمی نمیتواند به سرعت نور برسد و اگر برسد دیگر جسم نیست.اما چرا؟چرا هیچ جسمی نمیتواند به سرعت نور برسد؟ این موضوع زمانی جالب تر میشود که بدانیم یک جسم میتواند به ۹۹/۹۹۹۹۹۹۹۹ درصد سرعت نور برسید اما رسیدن به ۱۰۰ درصد سرعت نور امکان پذیر نیست.

بنابر نظریه ی نسبیت عام انیشتین همه چیز حتی جرم هم نسبی است و جرم جسم طبق فرمول mass formula محاسبه میشود(در اینجا m0 جرم اولیه،c سرعت نور و v سرعت جسم هست) بنابراین هر چه قدر سرعت ما بیشتر شود جرم ما هم بیشتر میشه و طبق قانون اینرسی با افزایش جرم اینرسی هم زیاد میشه پس بنابراین به انرژی بیشتری برای حرکت جسم نیاز داریم،با دادن انرژی بیشتر سرعت جسم بیشتر میشود و در نهایت اینرسی هم بیشتر میشه

پس در نتیجه هر چه قدر ما سرعت رو زیاد کنیم باید انرژی رو هم بالا ببریم تا بتونیم سریع تر حرکت کنیم(اگه بخوایم نمودار سرعت و انرژی این پدیده رو رسم کنیم چیزی شبیه نمودار سرعت-زمان با شتاب افزاینده میشه یعنی شتاب اول ۱ بوده بعد ۲ و به همین ترتیب افزایش پیدا میکنه)

تبلیغات:

حال اگر به فرمول دقت کنیم جرم جسم تا وقتی که سرعت جسم کمتر از سرعت نور هست تعریف شده هستش ولی اگه V=C بشه مخرج کسر صفر و در نتیجه جرم بی نهایت داریم.جرم بی نهایت اینرسی بی نهایت و در نتیجه بی نهایت انرژی میخواد

پس میتونیم به ۹۹/۹۹۹۹۹۹۹۹ درصد سرعت نور برسیم ولی نمیشه به طور کامل به سرعت نور رسید برای درک بهتر این مسئله به مثال زیر توجه کنید:

۱-یک عدد ۵ رقمی مثل ۹۹۹۹۹ انتخاب کنید

۲-جزر این عدد را بگیرید سپس جزر جزر این عدد و به همین ترتیب هر عددی که به دست آوردید جزرش رو بگیرید

۳-اگه دقت کنید بعد از جند بار تکرار این کار به عددی میرسید که ۱ و خورده ای هست و هرچه قدر این کار رو بیشتر انجام بدیم عدد کوچیکتر میشه ولی این عدد هیچوقت یک نمیشه چون اگه برای مثال ما جزر عدد ۱٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ رو بخوایم(جدا از بحث گنگ بودن جواب) به عددی بزرگتر از یک میرسید چون ۱ به توان دو میشه یک و عدد ۱٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ بزرگتر از یک هست

 

۳۱۶٫۲۲۶۱۸۴۸۷۴۰۵۴۹۸۲۲ ≈ ۹۹۹۹۹√

۱۷٫۷۸۲۷۴۹۶۴۳۲۳۵۷۱۶۴ ≈ ۳۱۶٫۲۲۶۱۸۴۸۷۴√

۴٫۲۱۶۹۵۹۷۶۳۰۵۶۲۸۴۶۵۲۶ ≈ ۱۷٫۷۸۲۷۴۹۶۴۳۲۳۵۷۱۶۴√

۲٫۰۵۳۵۲۳۷۴۲۹۹۷۹۴۳۶۸۱۸۲۲۸ ≈ ۴٫۲۱۶۹۵۹۷۶۳۰۵۶۲۸۴۶۵۲۶√

۱٫۴۳۳۰۱۲۱۲۲۴۱۸۳۴۹۸۴۴۷۹۲۰۹۵۷ ≈ ۲٫۰۵۳۵۲۳۷۴۲۹۹۷۹۴۳۶۸۱۸۲۲۸√

۱٫۱۹۷۰۸۴۸۴۳۴۵۰۲۶۶۸۳۰۲۴۷۲۸۴۱۰۲۳

۱٫۰۹۴۱۱۳۷۲۵۰۹۹۱۱۷۳۰۳۹۳۳۵۸۳۲۵۸۱۵۷۶

۱٫۰۴۵۹۹۸۹۱۲۵۷۰۷۱۴۵۳۲۲۵۷۵۰۰۱۷۸۳۶۹۰۶۸۳

۱٫۰۲۲۷۴۰۸۸۲۴۱۸۷۶۵۲۱۳۷۲۹۹۳۰۸۰۰۸۵۸۸۹۹۱۱۴۵

۱٫۰۱۱۳۰۶۵۲۲۴۸۴۰۴۱۵۳۸۴۴۴۴۸۰۹۲۵۵۹۵۷۷۰۶۶۰۲۳۷۳

۱٫۰۰۵۶۳۷۳۷۱۲۶۴۶۳۳۱۱۳۶۴۶۷۱۳۴۳۳۸۲۱۵۷۲۰۰۶۹۹۱۷۸۱۵

۱٫۰۰۲۸۱۴۷۲۴۲۹۵۸۸۵۶۳۲۳۸۸۸۴۲۵۱۰۸۳۶۲۴۲۳۴۷۹۴۶۴۶۱۸۲۸۴

۱٫۰۰۱۴۰۶۳۷۳۲۰۵۱۴۶۷۳۸۸۳۸۸۳۷۶۷۰۵۳۸۷۸۷۳۹۳۷۵۵۵۳۷۵۰۲۵۹۳۹

۱٫۰۰۰۷۰۲۹۳۹۵۴۰۵۷۴۵۱۷۸۶۲۲۹۶۸۲۵۵۲۰۱۳۲۰۶۵۹۲۵۵۲۲۵۵۷۴۳۱۰۰۲

.

.

.

البته اگه این کار رو با ماشین حساب های معمولی انجام بدین به عدد ۱ میرسین چون ماشین حساب عدد رو روند میکنه اما در حقیقت به عدد یک نمیرسین

تبلیغات:

درباره نویسنده

علی پژوهی

علی پژوهی هستم متولد سال 1380 مدیر و تنها نویسنده ی نیونش(البته فعلا)

نظر بدهید

*

code