ریاضی

معرفی اعداد نجومی

نوشته شده توسط علی پژوهی

اول این مطلب را با یک پرسش آغاز میکنیم.

چه تعداد عدد داریم؟

یکان-دهگان-صدگان-هزارگان-میلیون-میلیارد و یکسری اعداد که توی کتاب نیست و یکسری بچه ها میگن مثل: ترییون و بیلیون یا بیلیارد

تبلیغات:

اما تعداد اعداد خیلی بیشتر از این حرفهاست در واقع تعداد اعداد از 10 به توان منفی 30 شروع شده و تا عدد  ۱۰۱۰۰ ادامه دارد. و ممکن است بسیاری از معلمان و استادان کشور هم از آن ها اطلاعی نداشته باشند.

به همین دلیل ما با صرف کمی وقت این اطلاعات را برای شما گرد آوری کرده ایم.

نام اعداد:

اعداد نجومی

ده به توان منفی ۳۰:

عدد:۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

نام:یک کوانتینیانس(کوانتی نی انس)

نام انگلیسی:one quintillionth

ده به توان منفی ۲۷:

عدد:۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

نام: یک کوادریلیارث

نام انگلیسی:one quadrilliardth

ده به توان منفی ۲۴:

عدد:۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

نام:یک کوادریلیئنس

نام انگلیسی:one quadrillionth

ده به توان منفی ۲۱:

عدد:۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

نام:یک تریلیردس

نام انگلیسی:one trilliardth

ده به توان منفی ۱۸:

عدد:۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

نام:یک تریلینس

نام انگلیسی:one trillionth

ده به توان منفی ۱۵:

عدد:۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

نام:یک بلیئردس

نام انگلیسی:one billiardth

ده به توان منفی ۱۲:

عدد:۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

نام:یک بلیئنس

نام انگلیسی: one billionth

ده به توان منفی ۹:

عدد:۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱

نام:یک میلیئردس

نام انگلیسی:one milliardth

ده به توان منفی ۶:

عدد:۰٫۰۰۰۰۰۱

نام:یک میلیئنس

نام انگلیسی:one millionth

ده به توان منفی ۳:

عدد:۰٫۰۰۱

نام:یک توزنس

نام انگلیسی: one thousandth

ده به توان منفی ۲:

عدد:۰٫۰۱

نام:یک هاندردس

نام انگلیسی:one hundredth

ده به توان منفی ۱:

عدد:۰٫۱

نام:یک تنس

نام انگلیسی:one tenth

ده به توان صفر:

عدد:۱

نام:یک

نام انگلیسی:one

ده به توان ۱:

عدد:۱۰

نام:ده

نام انگلیسی:ten

ده به توان ۲:

عدد:۱۰۰

نام:یک صد

نام انگلیسی:hundred

ده به توان ۳:

عدد:۱۰۰۰

نام:یک هزار

نام انگلیسی:one thousand

ده به توان ۴:

عدد:۱۰۰۰۰

نام:ده هزار

نام انگلیسی:ten thousand

ده به توان ۵:

عدد:۱۰۰۰۰۰

نام:یک صد هزار

نام انگلیسی:one hundred thousand

ده به توان ۶:

عدد:۱۰۰۰۰۰۰

نام:یک میلیون

نام انگلیسی:one million

ده به توان ۷:

عدد:۱۰۰۰۰۰۰۰

نام:ده میلیون

نام انگلیسی:ten million

ده به توان ۸:

عدد:۱۰۰۰۰۰۰۰۰

نام:صد میلیون

نام انگلیسی:one hundred million

ده به توان ۹:

عدد:۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

نام:یک میلیارد

نام انگلیسی:or one milliard

ده به توان ۱۰:

عدد:۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

نام:ده میلیارد

نام انگلیسی:ten milliard

ده به توان ۱۱:

عدد:۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

نام:صد میلیارد

نام انگلیسی:hundred milliard

ده به توان ۱۲:

عدد:۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

نام:یک بیلیئن

نام انگلیسی:one billion

ده به توان ۱۵:

عدد:۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

نام:یک بیلیارد

نام انگلیسی:one billiard

ده به توان ۱۸:

عدد:۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

نام:یک تریلیون

نام انگلیسی:one trillion

ده به توان ۲۱:

عدد:۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

نام:یک تریلیارد

نام انگلیسی:one trilliard

ده به توان ۲۴:

عدد:۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

نام:یک کوادریلیوم

نام انگلیسی: one quadrillion

ده به توان ۲۷:

عدد:۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

نام:یک کوادریلیئرد

نام انگلیسی: one quadrilliard

ده به توان ۳۰:

عدد:۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

نام:یک کوانتینیوم

نام انگلیسی:one quintillion

ده به توان ۳۳:

عدد:۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

نام:یک کوینتیلیوم

نام انگلیسی:one quintilliard

ده به توان ۳۶:

عدد:۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

نام:یک سکستلیوم

نام انگلیسی:one sextillion

ده به توان ۳۹:

عدد:۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

نام:یک سکستیلیرد

نام انگلیسی:one sextilliard

ده به توان ۴۲:

عدد:۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

نام:یک سپتیلیوم

نام انگلیسی:one septillion

ده به توان ۱۰۰:

عدد:۱۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰

نام:یک گوگول(گوگل)

نام انگلیسی:one googol

ترجمه:سایت علمی آرتیکل

مرجع:سایت انگلیسی ویکی پدیا

 

تبلیغات:

درباره نویسنده

علی پژوهی

علی پژوهی هستم متولد سال 1380 مدیر و تنها نویسنده ی نیونش(البته فعلا)

یک نظر

نظر بدهید

*

code